daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Tez Yazma Süreci

1. Tez Önerisi Hazırlama Süreci

2. Tez Yazımı Süreci

TEZ YAZIM YÖNERGESİ (20.12.2017)

20.12.2017 tarihli Hacettepe Üniversitesi Senato toplantısında kabul edilen tez yazım yönergesine göre düzenlenen tez yazım şablonları aşağıdadır.

  Tez şablonlarında sayfa numaraları güncellenmiştir.(01.08.2023)

Yukarıdaki tez şablonlarına göre hazırlanan savunma sınavında başarılı bulunan tezinizi Enstitüye e-mail yoluyla iletiniz  ( e-mail adresi: ebetezkontrol@gmail.com)

Enstitü tarafından verilen cilt numarası ile tezinizi formata uygun ciltletiniz.

Tezin basılı bir nüshasının  (Kabul ve Onay sayfası mavi kalemle ıslak imzalı olmalıdır) ve elektronik halinin yer aldığı 2 CD'yi (PDF olarak yüklenen tezin tamamında ise imza olmamalıdır)  ve tez teslim formunda yazan belgeleri enstitüye teslim ediniz.

 YÖK web sayfasında yer alan tez veri giriş formunu doldurunuz, bu formun çıktısının alıp verilen referans numarasını tezlerinizi yükleyeceğiz CD lere isim olarak veriniz.

Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi, Açık Erişim Sistemine tez yükleme veri giriş rehberlerine erişim için tıklayınız.

HÜ Kütüphanesi Açık Erişime tez bilgilerini giriniz ve yüklediğinize dair ekran görüntüsü alınız.

Tez Teslim Formunu indirmek için tıklayınız.

3. Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi

Tezsiz yüksek lisans programlarında hazırlanması gereken bitirme projeleri için oluşturulan yazım şablonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şablondaki başlıklar bitirme projesinin içeriğine ve çalışma türüne göre gerektiği şekilde değiştirilebilir.