daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Enstitü Kalite Komisyonu
Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ Enstitü Müdürü, Başkan
Doç. Dr. Duygu SÖNMEZ

Başkan Yardımcısı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Elena ANTONOVA ÜNLÜ Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR Özel Eğitim Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi  Zeynep ŞEN Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Gökçen RUTBİL Enstitü Sekreteri Vekili
Nurşah ATAŞ Öğrenci Kalite Temsilcisi