daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Enstitünün Misyonu

HÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ulusal ve uluslararası toplumun eğitim alanındaki önemli problemlerini en yeni ve en etkili yaklaşımlarla ele alan dönüşümsel araştırmaları; geliştirdiği inovasyon odaklı lisansüstü programlar, kaliteli eğitim ve potansiyelini en üst düzeyde kullanma yeterliğine sahip akademik kadroların danışmanlığında ve sorumluluğunda gerçekleştirmeyi, mezunları aracılığıyla diğer yükseköğretim kurumlarının, eğitim sisteminin ve toplumun dönüşüm ve gelişimini sağlamayı hedefler.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulunun 18/01/2017 tarihli ve 1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.