Tanıtım Günleri başlıyor!
daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Enstitünün Vizyonu

HÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitim alanında inovasyon odaklı lisansüstü programların ve dönüşümsel (transformative) araştırmaların geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine liderlik eder; ürettiği ileri düzey bilgi ile toplumun entelektüel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunar.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulunun 18/01/2017 tarihli ve 1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.