daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Öz Değerler

Gelişimde Süreklilik: EBE, daha iyisini gerçekleştirmek için mevcut uygulamalarını sürekli değerlendirir. Tüm süreçler iyileştirme, değiştirme, yenileme veya gerektiğinde uygulamadan kaldırma amacıyla düzenli olarak incelenir. Sürekli iyileştirme araç ve teknikleri kullanılarak lisansüstü düzeyde sunulan eğitim ve araştırma hizmetinin kalitesinin sistematik bir yaklaşımla geliştirilmesi hedeflenir.

Akademik Özgürlük ve Etik: Yeni bilgiye ulaşmak için tercih edilen öğrenme, öğretme ve araştırma süreçleri; bu süreçlerde ele alınacak konular ve araştırma soruları etik ilkelere bağlı bir şekilde ele alındığı ve uygulandığı sürece hiçbir politik, sosyal veya yönetsel müdahaleye maruz bırakılamaz.

Mükemmellik: Lisansüstü eğitim hizmeti sunumunun akademik ve yönetsel tüm süreçlerinde üst düzeyde kalitenin gerçekleşmesi hedeflenir. Vadettiğimizi de aşarak, hizmet sunumunun alıcıların ve paydaşların beklentilerinin ötesinde gerçekleşmesine çalışılır.

Güvenilirlik: Kişisel ve akademik dürüstlük, karar süreçlerinin tamamında ve yapılan her türlü iş ve işlemde en önemli değer olarak kabul edilir. Dürüstlük, doğruluk, güvenilirlik ve sorumluluk anlayışımızın tüm paydaşlarımız ve toplum tarafından derinden hissedilmesine özen gösterilir.

Liderlik: Öğretim üyelerinden iş birliğini ve inovasyonu teşvik ederek öğrencilerin ve toplumun hayatına kalite katmayı hedeflemeleri, bu süreçte hem kendilerini hem de öğrencilerini yetkelendirmeleri beklenir.

Kalite Tutkusu: Lisansüstü eğitim hizmeti sunan bir örgüt olarak sunduğumuz hizmetin alıcılarının beklenti ve memnuniyetlerinin en üst düzeyde karşılanıp, sürekliliğinin sağlanması hedeflenir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulunun 18/01/2017 tarihli ve 1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.