daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Kalite Anlayışı
EBE, lisansüstü programlarına devam etmeyi hedefleyen veya devam etmekte olan öğrencilerini ve mezunlarını, mezunlarının istihdam edildiği kurumları, ürettiği bilgi ve teknolojiyi kullanan toplumun tüm kesimlerini sunduğu araştırma ve eğitim hizmetinin temel alıcıları olarak görür. EBE, bünyesindeki tüm ana bilim/bilim dallarına lisansüstü programlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi sürecinde stratejik liderlik yapmayı, eğitim ve rehberlik desteği sunmayı, lisansüstü programlarla ilgili her türlü iş ve işlemi zamanında yerine getirmeyi hedefleyerek sunduğu ürün ve hizmetlerin kurum içi alıcılarının da beklentilerini karşılar. Sunduğumuz lisansüstü eğitim hizmeti ve ürünlerinin alıcılarının beklentilerini karşılamada;
  • Ürün veya hizmeti alanların ihtiyaçlarının belirlenmesine,

  • Problemlerin çözüm odaklı olarak ele alınmasına,

  • Bilginin doğru bir şekilde ve zamanında sunulmasına,

  • İş ve işlemlerin tüm alıcılar için sadeleştirilmesine,

  • Öğrenciler önündeki gereksiz tüm engellerin kaldırılmasına,

  • Hizmetin herkes için uygun ve ulaşılabilir olmasına,

  • Hizmet kalitesini artırıcı her türlü yeni teknolojinin etkili bir şekilde kullanılmasına,

  • Öğrencilerle ve ilgili tüm çevrelerle iletişimde nazik ve ölçülü olunmasına,

  • Karşılıklı saygıya dayalı bir kültür oluşturulmasına,

  • Memnuniyetin sürekli ölçülüp değerlendirilmesine ve geliştirilmesine önem verilir.

Simge Sözümüz:

Liderlik, araştırma, inovasyon, kaliteli eğitim ve değişim ile daha ileriye, en iyiye…

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulunun 18/01/2017 tarihli ve 1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.