daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Enstitü Bilim Danışma Kurulu-İç Paydaşlar
Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ Enstitü Müdürü-Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Sait AKBAŞLI Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Tülin Güler YILDIZ Üye
Prof. Dr. Hacer Hande UYSAL GÜRDAL Üye
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR Üye
Doç. Dr. Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK Üye
Prof. Dr. Filiz METE Üye
Doç. Fatma BAYRAK Üye
Arş. Gör. Şerife BİLGİÇ Öğrenci Kalite Elçisi
Gökçen RUTBİL Enstitü Sekreter Vekili