daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Yönetim kadromuz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Bilim Dalı dışından jüri teklifi yapılması

Toplantı Tarihi          

17.05.2017

Toplantı Sayısı

04

Karar Sayısı      

EKK/2017-04/04

Enstitümüz lisansüstü öğrencilerinin jürilerine (tez, tez izleme, doktora yeterlik) Ana Bilim Dalı / Bilim Dalı Akademik Kurul kararları ile öğrencinin kayıtlı olduğu Bilim Dalı dışından (kurum içi ya da kurum dışı) dâhil edilmesi önerilen her bir üye için ilgili akademik kurul tarafından görüşülmüş ve onaylanmış gerekçenin yazılı olarak ilgili karara eklenip Enstitümüze iletilmesine oy birliği ile karar verildi.