Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği