Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Yalçın YALAKİ Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Behzat BEKTAŞLI Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Arif ALTUN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD
Prof. Dr. Şaduman KAPUSUZOĞLU Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Mübeccel Sara GÖNEN Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Emine ERDEM Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD
Prof. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Nermin YAZICI Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Özel Eğitim Ana Bilim Dalı
Hasan GÜRCAN Enstitü Sekreteri

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018
EBE Web Birimi: Pelin KÖROĞLU