Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Lisansütü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yöntemeliği’nin 28’inci ve 44’üncü maddeleri uyarınca yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen tez savunma sınavlarına ilişkin bilgiler:
Aday: Tayfun Akın
Doktora Tezinin Başlığı: Erken Çocukluk Özel Eğitimi İçin Mobil Tabanlı Bir Performans İzleme Sisteminin Tasarlanması ve Geliştirilmesi
Bilim Dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yasemin Koçak Usluel
Tarih: 09.09.2019, Saat: 14.00, Yer: BÖTE Bölümü Seminer Salonu

Duyurular

2019-2020 Güz Dönemi lisansüstü programları için kesin/yedek kayıt hakkı kazanan adayların listesi için tıklayınız.
2019-07-19 22:00:00

2019-2020 Güz Dönemi lisansüstü programları için kesin kayıt ile ilgili bilgilere "Başvuru ve Kayıtlar" menüsünden ulaşabilirsiniz.
2019-07-19 22:00:00

2019-2020 Güz Dönemi yatay geçiş başvuru sonuçları duyurusu için tıklayınız.
2019-07-19 22:00:00

2019-2020 Güz dönemi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programını kazanan öğrenciler ve kayıt işlemleri için tıklayınız.
2019-07-11 15:00:00

2019-2020 Akademik takvimi için tıklayınız.
2019-05-07 11:00:00

Üniversitemiz Senatosunun 13.02.2019 tarihli ve 2019-51 sayılı kararı ile uygun bulunan Eğitim Bilimleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.
2019-02-15 09:00:00

Sunularda kullanmak üzere üniversitemiz sunu şablonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
2018-12-12 15:00:00

Tezsiz yüksek lisans programlarında hazırlanması gereken bitirme projeleri için oluşturulan yazım şablonuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2018-02-09 14:11:27

Eğitim Bilimleri Enstitüsü tez yazım yönergesi Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiştir. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tezler yeni yönerge ve şablona göre kabul edilecektir.
2017-12-21 13:00:26

Etik komisyon izni alma sürecini daha hızlı ve hatasız yapmaya yönelik hazırlanan rapora erişmek için tıklayınız
2017-11-10 08:57:13

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018
EBE Web Birimi: Pelin GÖKDEMİR