Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Lisansütü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yöntemeliği’nin 28’inci ve 44’üncü maddeleri uyarınca yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen tez savunma sınavlarına ilişkin bilgiler:
Aday: Mehmet Sak
Yüksek Lisans Tezinin Başlığı: Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Can Daşkın
Tarih: 15.04.2020, Saat: 10.00, Yer: Yabancı Diller Eğitimi Toplantı Salonu
Aday: Gözde Köprülü
Yüksek Lisans Tezinin Başlığı: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Sonuçlarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sonuçlarını Yordama Gücü
Bilim Dalı: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Gelbal
Tarih: 24.04.2020, Saat: 14.30, Yer: Eğitim Bilimleri Toplantı Odası

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018
EBE Web Birimi: Pelin KÖROĞLU