Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Lisansütü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yöntemeliği’nin 28’inci ve 44’üncü maddeleri uyarınca yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen tez savunma sınavlarına ilişkin bilgiler:
Aday: Serpil Kara
Doktora Tezinin Başlığı: Model Destekli Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Fen Dersinde Uygulanması
Bilim Dalı: İlköğretim Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sevgi Kıngır
Tarih: 21.11.2019, Saat: 13.30, Yer: Temel Eğitim Bölümü

Aday: Seçil Yıldız
Doktora Tezinin Başlığı: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Toplumsal Cinsiyete Yönelik Algıları ve Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nefise Semra Erkan
Tarih: 27.11.2019, Saat: 13.00, Yer: Temel Eğitim Bölümü Yüksek Lisans Dersliği

Aday: Adalet Uyan
Doktora Tezinin Başlığı: Regionale Daf-Lehrwerkforschung in Der Turkei und Auf Internationaler Ebene: Eine Metasyntese
Bilim Dalı: Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayten Genç
Tarih: 29.11.2019, Saat: 13.00, Yer: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Toplantı Odası

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018
EBE Web Birimi: Pelin GÖKDEMİR