Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Lisansütü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yöntemeliği’nin 28’inci ve 44’üncü maddeleri uyarınca yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen tez savunma sınavlarına ilişkin bilgiler:
Aday: Nihan Bursalı
YL Tezinin Başlığı: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde İletişim Kurma İstekliliği Üzerine Bir Durum Çalışması
Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin Öz
Tarih: 25.04.2019, Saat: 10.00, Yer: Yabancı Diller Eğitimi Toplantı Odası

Aday: Hatice Çıralı Sarıca
Doktora Tezinin Başlığı: Öğretmen Eğitiminde Dijital Hikâye Anlatımının Kullanımı ve İncelenmesi
Bilim Dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yasemin Koçak Usluel
Tarih: 03.05.2019, Saat: 09.30, Yer: BÖTE Toplantı Odası

Aday: Pınar Ayyıldız
Doktora Tezinin Başlığı: Ankara İli Devlet Üniversitelerindeki Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Öğretim Elemanlarının Epistemik İnançları: Nitel Bir Çalışma
Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Murat Özdemir
Tarih: 03.05.2019, Saat: 10.00, Yer: Eğitim Bilimleri Bölümü Toplantı Salonu

Aday: Safiye Çiğdem Gören
Doktora Tezinin Başlığı: Sosyal Adalet Liderliği, Okul Yaşam Kalitesi ve Okula Aidiyet Duygusu İlişkisi
Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Murat Özdemir
Tarih: 07.05.2019, Saat: 14.00, Yer: Eğitim Bilimleri Bölümü Toplantı Salonu

Aday: Murat Çınar
Doktora Tezinin Başlığı: Bilgisayımsal Düşünmenin Bileşenlerinin Belirlenmesi ve K12 Düzeyindeki Bilişim Derslerinde Öğrenenlerin Bilgisayımsal Becerilerinin Geliştirilmesi
Bilim Dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hakan Tüzün
Tarih: 17.05.2019, Saat: 13.30, Yer: BÖTE Toplantı Salonu

Aday: Ali Erkan Barış
Doktora Tezinin Başlığı: İç Denetim Sisteminin Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütü Denetim Sistemine Uyarlanması ve Bir Model Önerisi
Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülsün Atanur Baskan
Tarih: 24.05.2019, Saat: 13.30, Yer: Eğitim Bilimleri Bölümü Toplantı Salonu

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018
EBE Web Birimi: Pelin GÖKDEMİR