Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Lisansütü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yöntemeliği’nin 28’inci ve 44’üncü maddeleri uyarınca yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen tez savunma sınavlarına ilişkin bilgiler:
Aday: Seda ÖZER ŞANAL
Doktora Tezinin Başlığı: Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Okuma Performansını Desteklemeye Yönelik Etkileşimli- İşbirlikli E- Kitap Geliştirme Süreci
Bilim Dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mukaddes Erdem
Tarih: 29.01.2020, Saat: 09.30, Yer: BÖTE Bölümü Seminer Odası

Aday: Ümran Alan
Doktora Tezinin Başlığı: Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Geliştirilen STEM Eğitimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tülin Güler Yıldız
Tarih: 29.01.2020, Saat: 11.00, Yer: Temel Eğitim Bölümü Lisansüstü Dersliği

Aday: Betül Şeyma Yeltekin
Yüksek Lisans Tezinin Başlığı: Ortaöğretim Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konusuna Yönelik Grafik Kullanma Becerilerinin İncelenmesi
Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nazan Sezen Yüksel
Tarih: 30.01.2020, Saat: 13.30, Yer: HÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Aday: Zeynep Tunç
Yüksek Lisans Tezinin Başlığı: Müfettiş ve Müdürlerin Ders Denetimi Uygulamalarının Çağdaş Denetim İlkeleri Doğrultusunda Karşılaştırmalı Analizi
Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şaduman Kapusuzoğlu
Tarih: 06.02.2020, Saat: 10.00, Yer: HEBB Toplantı Salonu - 1
Aday: Duygu Mutlu Kaya
Yüksek Lisans Tezinin Başlığı: Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Epizodik Belleğe ve Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması: Enerji Parkı Örneği
Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Meral Hakverdi Can
Tarih: 07.02.2020, Saat: 10.00, Yer: Eğitim Fakültesi A Blok 4. Kat Lisansüstü Dersliği
Aday: Bahar Acele
Yüksek Lisans Tezinin Başlığı: Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adayların Sayısal Ayak İzi Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
Bilim Dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökhan Dağhan
Tarih: 07.02.2020, Saat: 13.30, Yer: BÖTE Bölümü Seminer Salonu

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018
EBE Web Birimi: Pelin KÖROĞLU