Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Lisansütü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yöntemeliği’nin 28’inci ve 44’üncü maddeleri uyarınca yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen tez savunma sınavlarına ilişkin bilgiler:
Yaklaşan savunma sınavları buradan duyurulacaktır.
Duyurular

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEBINARI
2020-11-16 14:00:00

Üniversitemiz Senatosunun 23 Eylül 2020 tarihli ve 2020-304 sayılı kararı gereğince Enstitü Kalite Komisyonu Üyeleri
2020-10-23 13:00:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının lisansüstü programlara basvurularda YDS sonuç belgesi ibrazı hakkındaki yazısına buradan ulaşabilirsiniz.
2020-09-08 08:00:00

ORCID-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ile ilgili yazısı için tıklayınız.
2020-07-08 14:00:00

COVID-19 Salgını nedeniyle bir dönem ek süre talebi dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.
2020-07-06 12:00:00

2019-2020 Bahar Döneminde jürilerin dijital imkânlarla yapılmasına ilişkin açıklamalar için tıklayınız.
2020-04-28 15:00:00

Üniversitemiz Senatosunun 13.02.2019 tarihli ve 2019-51 sayılı kararı ile uygun bulunan Eğitim Bilimleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.
2019-02-15 09:00:00

Sunularda kullanmak üzere üniversitemiz sunu şablonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
2018-12-12 15:00:00

Tezsiz yüksek lisans programlarında hazırlanması gereken bitirme projeleri için oluşturulan yazım şablonuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2018-02-09 14:11:27

Eğitim Bilimleri Enstitüsü tez yazım yönergesi Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiştir. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tezler yeni yönerge ve şablona göre kabul edilecektir.
2017-12-21 13:00:26

Etik komisyon izni alma sürecini daha hızlı ve hatasız yapmaya yönelik hazırlanan rapora erişmek için tıklayınız
2017-11-10 08:57:13

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018
EBE Web Sorumlusu: Pelin KÖROĞLU