Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Lisansütü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yöntemeliği’nin 28’inci ve 44’üncü maddeleri uyarınca yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen tez savunma sınavlarına ilişkin bilgiler:
Aday: Mücahit Akkaya
Yüksek Lisans Tezinin Başlığı: Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerinin Benlik Kurgusu ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Göre İncelenmesi
Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Meliha Tuzgöl Dost
Tarih: 06.12.2019, Saat: 11.00, Yer: Eğitim Bilimleri Bölümü Toplantı Salonu

Aday: Zeliha Yaykıran
Doktora Tezinin Başlığı: İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algıları ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişki
Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şaduman Kapusuzoğlu
Tarih: 11.12.2019, Saat: 13.00, Yer: Eğitim Bilimleri Büyük Toplantı Salonu

Aday: Cemile Dur
Yüksek Lisans Tezinin Başlığı: Evli Bireylerde Eşe Kendini Açma ve Eş Tükenmişliği
Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Yıldırım
Tarih: 13.12.2019, Saat: 14.00, Yer: Eğitim Bilimleri Bölümü Toplantı Salonu

Aday: Ahmet Keskin
Doktora Tezinin Başlığı: Öğretmenlerin Program Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Bilim Dalı: Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hünkar Korkmaz
Tarih: 20.12.2019, Saat: 10.00, Yer: Eğitim Bilimleri Bölümü Toplantı Salonu

Aday: Dilek Camadan
Doktora Tezinin Başlığı: Üstbilişsel Bstrateji Eğitiminin İngilizce Akademik Yazma Becerisine ve Üstbilişsel Farkındalığa Etkisi
Bilim Dalı: Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hünkar Korkmaz
Tarih: 20.12.2019, Saat: 13.30, Yer: Eğitim Bilimleri Bölümü Toplantı Salonu

Aday: Simla Arıkan Açıkgöz
Doktora Tezinin Başlığı: Görsel Tasarım İlkelerine Göre Hazırlanmış Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Öğrenme Ürünleri Üzerine Etkisi
Bilim Dalı: Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hünkar Korkmaz
Tarih: 27.12.2019, Saat: 13.30, Yer: Eğitim Bilimleri Bölümü Toplantı Salonu

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018
EBE Web Birimi: Pelin KÖROĞLU

Tarayıcınız satır içi çerçeveleri desteklemiyor veya şu anda satır içi çerçeveleri göstermek için yapılandırılmamış.