Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Lisansütü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yöntemeliği’nin 28’inci ve 44’üncü maddeleri uyarınca yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen tez savunma sınavlarına ilişkin bilgiler:
Aday: Ömer Demir
Doktora Tezinin Başlığı: Eşli Kodlama Yaklaşımının Kodlama Kalitesi, Akış, Kodlama Başarısı, Problem Çözme Becerisi ve Motivasyona Etkisi
Bilim Dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu
Tarih: 18.10.2019, Saat: 09.30, Yer: BÖTE Bölümü Toplantı Salonu

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018
EBE Web Birimi: Pelin GÖKDEMİR