Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Lisansütü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yöntemeliği’nin 28’inci ve 44’üncü maddeleri uyarınca yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen tez savunma sınavlarına ilişkin bilgiler:
Aday: Burcu Haymana
YL Tezinin Başlığı: Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerle İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Tematik İçerik Analizi Çalışması
Bilim Dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökhan DAĞHAN
Tarih: 10.04.2019, Saat: 10.00, Yer: BÖTE Toplantı Odası

Duyurular

2018-2019 Bahar Dönemi lisansüstü programa yedekten kayıt hakkı kazanan öğrenci listesine buradan ulaşabilirsiniz.
2019-02-25 08:00:00

Üniversitemiz Senatosunun 13.02.2019 tarihli ve 2019-51 sayılı kararı ile uygun bulunan Eğitim Bilimleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.
2019-02-15 09:00:00

2018-2019 Bahar Dönemi lisansüstü programlara kesin/yedek kayıt hakkı kazananların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
2019-02-14 15:00:00

2018-2019 Bahar Dönemi lisansüstü başvuruları ile ilgili bilgilere "Başvurular ve Kayıtlar" menüsünden ulaşabilirsiniz.
2019-01-17 12:00:00

Sunularda kullanmak üzere üniversitemiz sunu şablonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
2018-12-12 15:00:00

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Danışmanlığı Yönergesi (Taslak Metin).
2018-10-01 11:00:00

2018 2019 Akademik takvimi için tıklayınız.
2018-04-24 16:13:33

Tezsiz yüksek lisans programlarında hazırlanması gereken bitirme projeleri için oluşturulan yazım şablonuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2018-02-09 14:11:27

Eğitim Bilimleri Enstitüsü tez yazım yönergesi Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiştir. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tezler yeni yönerge ve şablona göre kabul edilecektir.
2017-12-21 13:00:26

Etik komisyon izni alma sürecini daha hızlı ve hatasız yapmaya yönelik hazırlanan rapora erişmek için tıklayınız
2017-11-10 08:57:13

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018
EBE Web Birimi: Pelin GÖKDEMİR