Ana Bilim Dalı dışından ders alma

Oturum Tarihi

Oturum Sayısı

Karar Sayısı

06.03.2018

10

2018-10/10

 

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 12(2) ile “kredi transfer oranı belirleme yetkisi”, Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 14.02.2018 tarihli ve 2018-60 sayılı kararı ile de “kurum dışı programlardan alınacak derslerin eşdeğerliğine ilişkin karar yetkisi” Enstitü Yönetim Kurullarına verilmiştir. İlgili düzenlemeler çerçevesinde;

  1. 2018-2019 Güz Yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere; Öğrencilerin kurum dışından sadece “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen asıl ve yedek listede bulunan araştırma üniversitelerinin lisansüstü programlarından ders alabileceklerine,
  2. 2018-2019 Güz Yarıyılından itibaren yeni kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencileri ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencilerinin kurum dışından ve kurum içi diğer Bilim/Ana Bilim Dalı ve Enstitülerden aldığı en fazla iki dersi, lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencilerinin en fazla dört dersi son beş yılda almış olmak kaydı ile mezuniyetine saydırabileceklerine oy birliği ile karar verildi.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018
EBE Web Birimi: Pelin GÖKDEMİR